Profile

Join date: Jun 18, 2022

About

เนื้อเพลง พลังใบ - ค.แคท

ต้ม ต้มต้ม แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อน ต้มแล้วยัง

ตั้ง ตั้ง ตั้ง แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อนขาดไรมั่ง


วันๆ ได้แต่เขรถเครื่อง

ไม่ได้เขแว้นหาเรื่อง แต่แว้นประจำ

ไอ้เราโบ้เด็กชายๆ

มีของข้างกาย ก็ต้องเป็นสาวๆ มั้ง


แต่ไม่ทำให้เดือดร้อนใคร

ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนใคร

เขหานารียีใบ เอาไว้สักคน


เสร็จจากยางทันที

โทรหาเพื่อนทันควัน

ขาดเหลือไรมั่ง

บอกมาเลย


ต้ม ต้มต้ม แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อน ต้มแล้วยัง

ตั้ง ตั้ง ตั้ง แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อนขาดไรมั่ง


ไม่ใช่ว่าติดติดติด

แต่ว่าหยุดไม่ได้

ถ้าหยุดเหมือนอิไข้

เดินไม่รอด


ต้ม ต้มต้ม แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อน ต้มแล้วยัง

ตั้ง ตั้ง ตั้ง แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อนขาดไรมั่ง


วันๆ ทำงานเหงื่อออกปางโบง สมุนไพรจรรโลงเพิ่มแรงทำงาน เราเด็กชายๆ บายๆ พันนี่ อยากหานารีมายีใบสักคน เราเด็กชายๆ บายๆ พันนี่ อยากหานารีมายีใบสักคน ถึงน้องสนหม้ายพี่หาหม้ายรถยนต์ เนื้อเพลง พลังใบ รถเครื่องตากฝน น้องทนได้หม้าย ไม่ได้เดือดร้อนใคร เขหานารียีใบ เอาไว้สักคน แต่ว่าติดที่เราหม้ายรถยนต์ เขๆ เวียนวนอยู่ๆ แถวบ้าน


เสร็จจากยางทันที

โทรหาเพื่อนทันควัน

ขาดเหลือไรมั่ง

บอกมาเลย


ต้ม ต้มต้ม แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อน ต้มแล้วยัง

ตั้ง ตั้ง ตั้ง แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อนขาดไรมั่ง


ไม่ใช่ว่าติดติดติด

แต่ว่าหยุดไม่ได้

ถ้าหยุดเหมือนอิไข้

เดินไม่รอด


ต้ม ต้มต้ม แล้วหม้าย ไอ้เพื่อน ต้มแล้วยัง ตั้ง ตั้ง ตั้ง แล้วหม้าย Thailyricsforyou ไอ้เพื่อนขาดไรมั่ง ไม่ใช่ว่าติดติดติด แต่ว่าหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดเหมือนอิไข้ เดินไม่รอด


ต้ม ต้มต้ม แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อน ต้มแล้วยัง

ตั้ง ตั้ง ตั้ง แล้วหม้าย

ไอ้เพื่อนขาดไรมั่ง

เนื้อเพลง พลังใบ

More actions